Polityka Prywatności

Magdalena Włodkowska, właściciel strony internetowej light-life.pl dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Korzystamy z platformy usług hostingowych komentarzy Disqus, gdzie użytkownik sam tworzy swoje konto. Komentarze znajdują się na platformie hostingowej, a na stronie light-life.pl wyświetlane. Polityka prywatności Disqus Inc. znajduję się na stronie internetowej help.disqus.com

Formularze kontaktowe

Dane osobowe zebrane za pomocą formularzy obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść zapytania i są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez czas nieokreślony.

Zebrane informacje są przetwarzane w celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług lub w celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług.

Newsletter

Wykorzystujemy newsletter w celu promocji naszych usług. Dane klientów, którzy zdecydowali zapisać się do naszego newsletera przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 p.1a RODO). Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie.

Dane przetwarzamy do czasu istnienia podstawy przetwarzania. W przypadku zgody jest to czas do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

Korzystamy z zewnętrznej platformy do e-mail marketingu MailChimp. Polityka prywatności The Rocket Science Group LLC (MailChimp), znajduję się na stronie internetowej mailchimp.com

Ciasteczka

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
  • Disqus (administrator cookies: Disqus Inc. z siedzibą w USA),
  • Ninja Facebook Messanger (administrator cookies: z siedzibą w Chinach)

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Analiza statystyk

Nasza witryna korzysta z narzędzi statystycznych Google Analytics. Mechanizm ten także używa plików cookies. Google Analytics zbiera informacje o sposobie korzystania ze strony – m.in. jakie sekcje witryny odwiedzili Państwo, na których spędzili Państwo najwięcej czasu itd. Dane zebrane w ten sposób mogą być wykorzystywane przez Google do tworzenia raportów dla osób obsługujących witrynę. Więcej informacji o sposobie działania plików cookie Google Analytics można znaleźć na stronie Google Analytics.

 

Z kim dzielimy się danymi

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu witryny. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe są podmiotami przetwarzającymi:

 

Nazwa spółki Świadczone usługi Rola Lokalizacja
Google Inc. (Google Analytics, Google Search Console) Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronie Podmiot przetwarzający USA (poza EOG)
Google Inc. (Google Mail) Obsługa zapytań mailowych Podmiot przetwarzający USA (poza EOG)
ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. (My Devil) Usługi hostingowe – utrzymanie strony na serwerze Podmiot przetwarzający Polska (EOG)
The Rocket Science Group LLC (Mail Chimp) Obsługa newslettera Podmiot przetwarzający USA (poza EOG)
Disqus Inc. (Disqus) Obsługa komentarzy Podmiot przetwarzający USA (poza EOG)

Powyższy wykaz dostawców jest na bieżąco aktualizowany.

 

Jak długo przechowujemy dane

Jeśli Państwo zostawią komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony przez platformę Disqus.

W przypadku zapisania się do newslattera, adres email użytkownika będzie przechowywany przez czas nieokreślony do momentu wypisania się przez użytkownika z newslattera.

Większość ciasteczek wykorzystywanych przez stronę internetową light-life.pl jest przechowywanych na okres około roku.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mogą Państwo również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych, które są w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: dietetyk@light-life.pl

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 

Dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest marka Light Life. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: dietetyk@light-life.pl.

 

Jak chronimy twoje dane?

Jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Zobowiązujemy się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.